Proces-industrie

Meet- en regeltechniek

Met behulp van meet- en regeltechnieken kunnen de Vlerktanks een proces (tijdelijk) vervangen of tijdelijk in capaciteit vergroten. Zo kunnen tijdelijke zuiveringen worden opgesteld of opslagcapaciteit met roerwerken. De tanks kunnen ook in een proces worden geplaatst waarbij op afstand het vloeistofniveau wordt gemonitord en middels elektrisch bediende kranen een specifieke kraan wordt bestuurd.

Naaldwijk 4.jpg

Oplossingen:

  • Roerwerken

  • Overvulbeveiliging

  • Elektrische centrifugaalpomp

  • Meetregelkast met niveaumeting: meten van het vloeistof niveau en vervolgens een pomp/ roerwerk of afsluiter aansturen.