Industrie

Opslagcapaciteit

Vlerktanks worden ingezet voor de tijdelijke opslag van proceswater, afvalwater en spoelwater. De tanks zijn leverbaar met daken, lekbakken en bijhorend leidingwerk. Er zijn meerdere meet- en regelmogelijkheden om vanaf afstand de belangrijkste gegevens te monitoren en te schakelen.

IMG-0702.JPG