Industrie

Opslagcapaciteit

Vlerktanks worden ingezet voor de tijdelijke opslag van proceswater, afvalwater en spoelwater. De tanks zijn leverbaar met daken, lekbakken en bijhorend leidingwerk. Er zijn meerdere meet- en regelmogelijkheden om vanaf afstand de belangrijkste gegevens te monitoren en te schakelen.

Bedrijfsweg 8, 3411 NV

Lopik

(088) 264 264 1

Planning@vlerk.nl

  • LinkedIn
  • Facebook