Funderingstechniek

Trillingsvrij funderen

In plaats van het slaan van zware hei palen, kunnen de palen van de fundering ook worden geboord. Met een machine wordt een buis naar beneden geboord en vervolgens wordt deze paal voorzien van een net en volgestort met beton. 

Levering leidingwater

Voor het aanmaken van de beton, kan leidingwater op locatie worden geleverd. Het water wordt met tankwagens aangevoerd en gelost in een containerbak.

Boorgrout

Voor het verwijderen/ afzuigen van grout bij de boorstelling bestaan een aantal mogelijkheden. 

  • De grout kan worden afgezogen met rupsdumpers die voorzien van een vacuümtank. 

  • De grout kan worden afgezogen met vacuümwagens en vervolgens worden verwerkt op een externe locatie.

  • De grout kan op locatie worden verwerkt met de inzet van drain bakken.

Rupsdumper
Drainbakken