top of page

Tijdelijke sprinklervoorziening Shell Arnhem

Opdrachtgever: Engie

Datum:               September 2020

Toelichting

Op het Shell terrein werd gestart met het groot onderhoud van de tank die wordt gebruikt voor de opslag van het noodwater van het sprinklersysteem. Gedurende deze periode moest een solide oplossing worden ontwikkeld zodat de brandveiligheid van de Shell gewaarborgd bleef. 

Er zijn 5 Vlerktanks geleverd van 120m3 en onderling gekoppeld met een 12'' leiding. Deze diameter leiding garandeert dat de tanks nivelleren, ook wanneer de sprinklerpomp aanslaat. Vanaf de sprinklerpomp is een aanzuigleiding gerealiseerd tot de Vlerktanks van wel 52meter. Hiervoor is gebruik gemaakt van een 12''RVS leiding met victaulic koppelingen. De aanzuigleiding was in de Vlerktank voorzien van een anti-vortex plaat. Geheel zoals wordt voorgeschreven in de normen.

Doordat de opstelling meerdere weken bleef staan, moesten de sprinklerpomp ook test kunnen draaien. Hiervoor is een retourleiding aangelegd met de inzet van 2 strengen DN150 slangen. Voor de koeling van de sprinklerpomp is een 4'' leiding aangelegd tot aan de Vlerktanks. Het vloeistofpeil in de tanks werd voortdurend gemonitord met een niveaumeter. 

Deze tijdelijke sprinklervoorziening deed geen concessies aan de brandveiligheid van het Shell-terrein. De werking van de sprinklerpomp wordt tijdens de onderhoudswerkzaamheden enkel gehandhaafd wanneer het leidingwerk op een deugdelijke manier wordt aangesloten. 

 

Het leveren, monteren en in bedrijf stellen van de tijdelijke voorziening is gedaan in slechts 2 dagen.  

Shell noodwatervoorziening 600m3
bottom of page