top of page

Tijdelijke sprinklervoorzieningen

Sprinklerinstallatie en type C-controle

Een sprinklerinstallatie is een automatische brandblusinstallatie en wordt gebruikt in veel distributiecentra, productielocaties en bedrijfspanden. De installatie detecteert, controleert en bestrijdt een beginnende brand. Juist met een brand willen bedrijven niet te maken hebben. De bedrijfscontinuïteit komt namelijk in gevaar en een brand heeft een negatieve invloed op het imago van een bedrijf. 

De sprinklerinstallatie heeft onderhoud nodig. Zo'n installatie bestaat uit een sprinklerpomp, een waterreservoir en leidingen met daarop gemonteerd sprinklers. De sprinklerpomp wordt iedere 2 weken getest. Echter, de effectiviteit van sprinklerinstallaties kan ook door onvolkomenheden in de watervoorziening negatief worden beïnvloed. Hiervoor zijn er type A-, B- en C-controles ontwikkeld. Bij een type C-controle, wordt het waterreservoir geleegd en kan er onderhoud aan het reservoir worden uitgevoerd. Gedurende zo'n C-controle wordt een tijdelijke watervoorziening in gebruik genomen. Een tijdelijke voorziening wordt ook gebruikt indien het aanwezig waterreservoir niet gebruikt kan worden.

20200924-VlerkGroep-Arnhem-001-web.jpg
20200924-VlerkGroep-Arnhem-014-web.jpg

Onze oplossing

Wij vinden het belangrijk dat een degelijke en solide tijdelijke watervoorziening wordt gerealiseerd. Hiermee wordt voorkomen dat juist gedurende een type C-controle onvolkomenheden ontstaan waardoor de werking van de sprinklerinstallatie negatief wordt beïnvloed. Onze oplossing is het inzetten van Vlerktanks met een inhoud van 120m3. Met de inzet van meerdere tanks kan, indien benodigd, een voorziening worden gerealiseerd tot wel 960m3!

De aansluiting op de sprinklerpomp

Het is van belang om gebruik te maken van het juiste leidingwerk om de watervoorziening aan te sluiten op de aanwezige sprinklerpomp. Het juiste leidingwerk is ten eerste belangrijk om onvolkomenheden in de tijdelijke watervoorziening en/ of watertoevoer te voorkomen. Ten tweede kan het juiste leidingwerk resulteren in een kortere montagetijd en minder transportbewegingen. Het benodigde leidingwerk verschilt per project is en is afhankelijk van onder andere de afstand tot de pompkamer, waterinhoud van de tijdelijke voorziening en het debiet van de sprinklerpomp.

20200924-VlerkGroep-Arnhem-009-web.jpg

Onze mogelijkheden

Wij hebben een eigen assortiment aan leidingwerk om de aansluiting te realiseren. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van 6'' camlock of geflenste slangen. Deze slangen worden ook ingezet om een retour-/ testleiding aan te leggen of een koelleiding. Op het moment dat een 6'' watertoevoer niet voldoende is voor de sprinklerpomp, is een mogelijkheid om twee 6'' leidingen aan te leggen. Deze leidingen worden door middel van een 8'' tot 12'' T-stuk op de pomp aangesloten. De 12'' leidingen worden ook gebruikt om meerdere Vlerktanks onderling te verbinden. Door gebruik te maken van 12'' leidingen zal het waterniveau, tussen de verschillende tanks, gelijk blijven.

Een tweede mogelijkheid is het aanleggen van een 12'' zuigleiding door middel van RVS Victaulic leidingwerk. Hierbij wordt de Vlerktank voorzien van een anti-vortex plaat waardoor geen zuigkolk kan ontstaan in de tank. Deze optie wordt met name gehanteerd indien de tijdelijke watervoorziening op grote afstand van de sprinklerpomp staat of wanneer meerdere Vlerktanks wordt gebruikt of wanneer de sprinklerpomp een dermate hoge capaciteit heeft. 

Transport & montage

De Vlerktanks worden aangeleverd met een semidieplader en gelost met een hydraulisch systeem van de vrachtwagen. Het benodigde leidingwerk wordt meegenomen in hetzelfde transport. Dit leidingwerk wordt aangesloten door de monteur van Vlerk, een erkend bedrijf en/ of het installatiebedrijf van de sprinklerpomp. Hiermee kan binnen een dag een tijdelijke watervoorziening worden opgebouwd waardoor de C-controle een goede start heeft. 

Tijdelijke sprinklerpomp

De Vlerktanks kunnen ook worden aangesloten op een tijdelijke/ mobiele sprinklerpomp. Hiervoor zijn meerdere bedrijven te benaderen. Bij eigen projecten maken wij gebruik van de Bikkel mobiele Sprinklersystemen.

Calamiteitenservice

Op het moment dat een sprinklerinstallatie door onvoorziene omstandigheden buiten gebruik is, dient een tijdelijke oplossing gerealiseerd te worden. Onze Vlerktanks zijn voor deze situaties inzetbaar en kunnen geleverd worden met een mobiele sprinklerpomp. Neemt u hiervoor contact op met onze 24/7 service-line +31 (6) 54 910 910 

bottom of page